Nadchodząca sieć piątej generacji niesie ze sobą wiele sprzyjających warunków związanych z przeformatowaniem dotychczasowego modelu, w którym działają dziś dostawcy i operatorzy telekomunikacyjni. Nowe perspektywy otwiera m.in. Open RAN i możliwość powstawania sieci prywatnych, co niewątpliwie zmieni cały rynek usług cyfrowych i IT, ale też może wpłynąć na całą naszą gospodarkę. Podczas konferencji chcemy porozmawiać o możliwościach budowy i wdrażania sieci 5G w Polsce, zwłaszcza przy udziale polskich firm i start-upów – m.in. w kontekście budowania narodowej konkurencyjności względem zagranicznych rynków.