Konferencja „Cyfryzujemy Polskę – technologia szansą dla klimatu” organizowana przez Związek Cyfrowa Polska przy współpracy i partnerstwie Ministerstwa Klimatu to okazja do rozmowy o synergii pomiędzy cyfryzacją a ochroną klimatu. W gronie ekspertów odpowiemy na pytanie, na ile nowoczesne technologie – takie jak m.in. rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja, sieć 5G czy Internet Rzeczy – wspierają dziś i mogą wspierać w przyszłości ochronę klimatu. Porozmawiamy także o tym, jak technologie cyfrowe mogą przyśpieszyć realizację celów zrównoważonego rozwoju, w tym np. zminimalizują zużycie energii i upowszechnią odnawialne źródła energii. 

Towarzyszące nam na co dzień zmiany środowiskowe, ekonomiczne i społeczne sprawiają, że warto umiejętnie sięgać po innowacje technologiczne, które pozytywnie mogą wpływać na te procesy. Jednak niezbędna jest edukacja oraz podnoszenie świadomości, jak wykorzystywać potencjał drzemiący w technologiach cyfrowych.