Jakie prawa ma każdy konsument w związku z naprawą zepsutego sprzętu elektronicznego? Czy producenci specjalnie postarzają nasze urządzenia? I na czym tak naprawdę polega globalna strategia na rzecz gospodarki opartej na ponownym użyciu? M.in. na te pytania będziemy odpowiadać w gronie ekspertów i decydentów podczas spotkania organizowanego przez Związek Cyfrowa Polska. To konferencja poświęcona zmianom, jakie wynikają dla konsumentów, administracji i biznesu z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dn. 25 listopada 2020 r. w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorców i konsumentów (2020/2021(INI)). Porozmawiamy także o takich zagadnieniach, jak strategia cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz o odpowiedzialnej reklamie i marketingu.
Dołącz do spotkania już dziś!