• 10:00 – Wystąpienie wprowadzające (Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska)
  • 10:10 – Prezentacja: „Open RAN 2.0” (Sławomir Pietrzyk, CEO IS-Wireless)
  • 10:35 – Prezentacja: „Sieci prywatne – dezagregacja modeli biznesowych” (Michał Zasępa, Management Consulting Senior Manager Accenture)
  • 10:55 – Debata ekspercka: „Szansa na udział polskich technologii w tworzeniu sieci 5G” (Prowadzą: Wiesław Paluszyński, Jarosław Mojsiejuk – PTI)
  • 11:40 – Zakończenie konferencji